ZEYN-ÜL ABİDİN sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ZEYN-ÜL ABİDİN kelimesinin manası:

ZEYN-ÜL ABİDİN: (Zeynel âbidîn) Lügat mânası: İbadet edenlerin zineti. * (Hi: 38-94) Oniki İmamın dördüncüsü olan zât (R.A.). Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın torunu olan Hazret-i Hüseyin'in ortanca oğlu. Asıl adı: Ali'dir. Tâbiînin büyüklerindendir. Medine-i Münevvere'de vefat etmiştir. (Rahmetullâhi Aleyh)

ZEYN-ÜL ABİDİN ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları