VEZİR-İ A’ZAM sözlük anlamı nedir?

Sözlükte VEZİR-İ A’ZAM kelimesinin manası:

VEZİR-İ A'ZAM: Pâdişahın vekili olan birinci vezir. Sadrazam. Başvekil.

VEZİR-İ A’ZAM ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları