ÜZEYR sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ÜZEYR kelimesinin manası:

ÜZEYR: (A.S.) Kur'an-ı Kerim'de ismi bulunan büyük zâtlardandır. Peygamber olup olmadığı hakkında ihtilâf vardır.

ÜZEYR ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları