UKDEVÎ sözlük anlamı nedir?


Sözlükte UKDEVÎ kelimesinin manası:

UKDEVÎ: Düğüm biçiminde olan. Ukde ile alâkalı.

UKDEVÎ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları