TEŞKİK sözlük anlamı nedir?

Sözlükte TEŞKİK kelimesinin manası:

TEŞKİK: (Şakk. dan) Parça parça yarma. İkiye ayırma. Yarmak.

TEŞKİK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları