TERKİBAT-I NİSBET-İ HAFİYE sözlük anlamı nedir?


Sözlükte TERKİBAT-I NİSBET-İ HAFİYE kelimesinin manası:

TERKİBAT-I NİSBET-İ HAFİYE: Gizli düşünce ve tasavvurlardan meydana gelen terkibler.

TERKİBAT-I NİSBET-İ HAFİYE ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları