TEFEŞŞİ sözlük anlamı nedir?

Sözlükte TEFEŞŞİ kelimesinin manası:

TEFEŞŞİ: İntişar etmek, dağılmak. * Tecvidde: Harf okunduğu zaman sesin ağız içinde dağılıp uzatılmasına denir. Sin, sad, se, ra, fe, şın, mim, dad harflerine mütefeşşi harfleri denir.

TEFEŞŞİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları