TECRİDEN sözlük anlamı nedir?

Sözlükte TECRİDEN kelimesinin manası:

TECRİDEN: Tecrid ederek. Tek olarak. * Mücerred (soyut) olarak. Tekliyerek.

TECRİDEN ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları