TAZANNÜN sözlük anlamı nedir?

Sözlükte TAZANNÜN kelimesinin manası:

TAZANNÜN: (Zann. dan) Sanma, zan ile iş görme, delilsiz hükmetme.

TAZANNÜN ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları