TAUN sözlük anlamı nedir?


Sözlükte TAUN kelimesinin manası:

TAUN: Vebâ denen dehşetli bir bulaşıcı hastalık. Bu hastalıkta lenf bezlerinde hâsıl olan yumruların herbiri.

TAUN ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları