TARİH-İ MU’CEM sözlük anlamı nedir?

Sözlükte TARİH-İ MU’CEM kelimesinin manası:

TARİH-İ MU'CEM: Bir mısra, beyit veya cümledeki noktalı harflerin ebced hesabı ile yekûnunun delâlet ettiği tarih. * Edb: Ebced hesabında noktalı harflerin hesap edilerek düşürülen tarih. Bir ilmi, müfredâtı ile belirten eser.

TARİH-İ MU’CEM ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları