TA’BİYE sözlük anlamı nedir?


Sözlükte TA’BİYE kelimesinin manası:

TA'BİYE: Askerleri bir arazide düşmana karşı tam tedbir ve nizam üzere yerleştirme. * Muharebe toplarının yeri, istihkâm parçası. * Muvaffakiyet için kullanılan vâsıtalar. ("Tabya" yanlıştır)

TA’BİYE ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları