SILE sözlük anlamı nedir?


Sözlükte SILE kelimesinin manası:

SILE: Bir şâire, yazdığı medhiye karşılığı olarak verilen para.

SILE ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları