SEMUD sözlük anlamı nedir?

Sözlükte SEMUD kelimesinin manası:

SEMUD: (Sümud) Kur'anda ismi geçen bir kavim adı. Sâlih Peygamber'in kavmi.

SEMUD ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları