SALİF-ÜZ ZİKR sözlük anlamı nedir?

Sözlükte SALİF-ÜZ ZİKR kelimesinin manası:

SALİF-ÜZ ZİKR: Bildirilen, zikri geçen, mezkûr. Yukarıda ismi geçen. Yukarıda, daha evvel söylenen.

SALİF-ÜZ ZİKR ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları