RESÜL-ÜL MELÂHİM sözlük anlamı nedir?

Sözlükte RESÜL-ÜL MELÂHİM kelimesinin manası:

RESÜL-ÜL MELÂHİM: Resül-i Ekrem'in (A.S.M.) bir ismidir. Cenk ve muharebe ile de vazifeli olduğundan ümmeti ve kendisi din için, dinin ihyası uğrunda büyük muharebelere mükellef olduğundan bu isim ile de yâd edilmiştir.

RESÜL-ÜL MELÂHİM ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları