RAHİBAN sözlük anlamı nedir?

Sözlükte RAHİBAN kelimesinin manası:

RAHİBAN: (Râhib. C.) Râhibler. Keşişler.

RAHİBAN ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları