NEFSÎ NEFSÎ sözlük anlamı nedir?

Sözlükte NEFSÎ NEFSÎ kelimesinin manası:

NEFSÎ NEFSÎ: "Benim nefsim", "nefsim nefsim" mânâsına yalnız kendini düşünmeyi ve kendisiyle olan alâkayı ifâde eden bir tâbir.

NEFSÎ NEFSÎ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları