MÜ’MİN sözlük anlamı nedir?

Sözlükte MÜ’MİN kelimesinin manası:

MÜ'MİN: Allah'a ve emirlerine, kanunlarına iman eden. İnanan. Allah'a, âhirete, kitablarına, meleklerine, peygamberlerine ve kadere iman edip itaat eden kimse. * Emniyete kavuşan. * Korkulardan emniyet veren (Allah C.C.) (Bak: İman, Kâfir)

MÜ’MİN ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları