MÜLTEKA sözlük anlamı nedir?


Sözlükte MÜLTEKA kelimesinin manası:

MÜLTEKA: Kavuşup buluşulacak yer, iki şeyin birleştiği yer. * Kavşak. * Hanefi hezhebinin meşhur bir fıkıh kitabının ismi.

MÜLTEKA ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları