MÜLEMMAAT sözlük anlamı nedir?


Sözlükte MÜLEMMAAT kelimesinin manası:

MÜLEMMAAT: (Mülemma'. C.) Bir kısmı Türkçe, bir kısmı Farsça veya Arapça söylenmiş olan manzumeler.

MÜLEMMAAT ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları