MÜFESSER sözlük anlamı nedir?

Sözlükte MÜFESSER kelimesinin manası:

MÜFESSER: Tefsir edilmiş. izah ve beyan edilmiş. Mânası izah suretiyle bildirilmiş. Açıklanmış. * Beyan-ı tefsir veya takrir edilmiş olması sebebiyle manası "nass" dan daha vâzıh olan sözdür. * Mücmel olmayan söz.

MÜFESSER ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları