MÜEYYİDE sözlük anlamı nedir?


Sözlükte MÜEYYİDE kelimesinin manası:

MÜEYYİDE: Te'yid eden. Te'yid edici. Kuvvetlendirici. * Kanun ve ahlâk emirlerinin yerine getirilmesini te'min eden kuvvet.

MÜEYYİDE ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları