MUAHHAREN sözlük anlamı nedir?

Sözlükte MUAHHAREN kelimesinin manası:

MUAHHAREN: So adan, bilâhare. Muahhar olarak.

MUAHHAREN ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları