MİS’AB sözlük anlamı nedir?

Sözlükte MİS’AB kelimesinin manası:

MİS'AB: (C: Mesâib) Değirmen oluğu. * Havuz oluğu.

MİS’AB ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları