ME’ZUNİYET sözlük anlamı nedir?


Sözlükte ME’ZUNİYET kelimesinin manası:

ME'ZUNİYET: Me'zun olma. İzinli ve salâhiyetli olma. Diplomalı olma.

ME’ZUNİYET ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları