MELE’ sözlük anlamı nedir?

Sözlükte MELE’ kelimesinin manası:

MELE': (C.: Emlâ) Bir cemâatin ileri gelenleri. * Hırs, tama'. * Zan. * Güzellik. * Fls: Kâinatta hiçlik şeklinde boşluk olmadığını, her yerin dolu olduğunu ifade eden bir tabirdir. * Dolu mekân. * Kalabalık, güruh, cemaat, topluluk. Halk.

MELE’ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları