KÜLLİYE sözlük anlamı nedir?


Sözlükte KÜLLİYE kelimesinin manası:

KÜLLİYE: (Külliyet) Bütünlük, umumilik, genellik. * Bolluk, çokluk, ziyadelik. * Tar: Osmanlı İmparatorluğu zamanında Arap vilâyetlerinde bazı medreselere, üniversite karşılığı verilen ad.

KÜLLİYE ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları