KIYAS-I İSTİSNAÎ sözlük anlamı nedir?


Sözlükte KIYAS-I İSTİSNAÎ kelimesinin manası:

KIYAS-I İSTİSNAÎ: Bir hükmün neticesinin aynı veya nakzı, mukaddemelerinden birinde bilfiil zikredilirse, ona kıyâs-ı istisnâi denilir. Başka bir tâbirle: Neticesi veya zıddı bizzat kendisinde zikredilen kıyas. "Eğer bu cisim ise, mutlaka bir yer tutar" gibi. Veya "Güneş doğmuş ise, gündüz olmuştur" gibi.

KIYAS-I İSTİSNAÎ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları