KİBRİYA sözlük anlamı nedir?

Sözlükte KİBRİYA kelimesinin manası:

KİBRİYA: Azamet. Cenab-ı Allah'ın azameti ve kudreti, her cihetle büyüklüğü.

KİBRİYA ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları