KESB-İ KUDRET sözlük anlamı nedir?

Sözlükte KESB-İ KUDRET kelimesinin manası:

KESB-İ KUDRET: Kudret ve kuvvet kazanma.

KESB-İ KUDRET ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları