ÜVEYSÎ

ÜVEYSÎ: (Üveysî tarzı) Veysel Karanî Hazretleri gibi sevdiği ve kendisine bağlı olduğu zatı görmeden ve gaybî olarak olan muhabbet ve bağlılık; ve bu muhabbetle bağlı olduğu zattan manevî feyz almak tarzı.

ÜŞGULE

ÜŞGULE: Uğraşılacak iş. Meşguliyet.

ÜMLUC

ÜMLUC: Yaprak. * Selvi yaprağına benzer uzun, karışık bir ot.

ÜVEYL

ÜVEYL: Çığlık, vâveylâ.

ÜSVE(T)

ÜSVE(T): Beraberlik. * Halka reis olmak. * Dert ortağı. Sâdık arkadaş. Manevî tabib. * Nümune ve örnek tutulacak olan insan.

ÜBÜLLE

ÜBÜLLE: Basra yakınında bir harap şehir. * Bir miktar hurma.

ÜSLUB-PERESTLİK

ÜSLUB-PERESTLİK: Kelâmın mâna ve maksada uygunluğuna değil de, ifade tarzının güzelliğine önem vermek.