ÜNSİYET

ÜNSİYET: Alışkanlık, dostluk. Birlikte düşüp kalkmak. Ahbablık.

ÜNAFİ

ÜNAFİ: Büyük burunlu kimse.

ÜRÜMEK

ÜRÜMEK: f. Havlamak. (İt ürür, kervan yürür)Ürüyen köpek ısırmaz: Tehdit savuran, işi gürültüye boğan kimselerden yılmamak lâzım geldiğini anlatır.

ÜDEBA

ÜDEBA: (Edib. C.) Edibler, edebiyatçılar. * Edeb sâhibleri. Zarif kimseler.

ÜNBUŞ

ÜNBUŞ: (Ünbûşe) Bitki kökü. Kökü yerden takımıyla birlikte çıkarılan fidan.

ÜMLUD

ÜMLUD: (C: Müled) Kamış dalı.

ÜMLUD

ÜMLUD: (C: Müled) Kamış dalı.