URAME

URAME: Hiddet. * şiddetli muhalefet. * Kötü ahlâk. * Edepsizlik etmek.

UKUB

UKUB: Her nesnenin sonu.

URBUN

URBUN: Müşterinin bâyie verdiği pey.

UKAM

UKAM: Çok sert. Pek şiddetli.

UMRA

UMRA: Bir kimsenin mülkünü bir kimseye “Ömrüm oldukça veya senin ömrün oldukça sana i’tâ ettim, ölsen yine benim olsun” demesi.

UHUVVETKÂR

UHUVVETKÂR: f. Kardeş gibi davranan. Kardeş gibi muâmelede bulunan.

UKUD

UKUD: (Akid. C.) Akidler. Şartlar, bağlar. İki tarafça kabul edilen şeyler.

UZLUFE

UZLUFE: Kayalık. Yalçın kaya.