ŞÜSUB

ŞÜSUB: Atın ince ve zayıf olması. * Şiddet.

ŞEHİY (E)

ŞEHİY (E): (Şehvet. den) İştahlandırıcı. İsteklendiren, istek uyandıran.

ŞEMŞİR-ZEN

ŞEMŞİR-ZEN: f. Kılıç çeken, kılıçla vuran.

ŞEAMET

ŞEAMET: Uğursuzluk, kötülük, bedbahtlık.

ŞEVAKİL

ŞEVAKİL: (Şâkile. C.) Tarikler, yollar. Mezhebler, tarikatlar, meslekler. Şâkileler.

ŞEBZİNDEDAR

ŞEBZİNDEDAR: (Şeb-zindedâr) f. Geceleri çalışan, gece vakti işle meşgul olan. * Gece bekçisi. * Geceleri uyumayıp ibadet eden.

ŞERARET

ŞERARET: Şerlilik, kötülük, fenalık. * Kıvılcım.

ŞİAR-I RÂZ

ŞİAR-I RÂZ: f. Sırların şiârı, sırrı gizleyen perde, işâret.