ŞİKESTEDİL

ŞİKESTEDİL: f. Gönlü kırık, mahzun, kederli, hüzünlü.

ŞEKAKIL

ŞEKAKIL: Bir Hind ağacının dalları.

ŞEKAKIL

ŞEKAKIL: Bir Hind ağacının dalları.

ŞAİLE

ŞAİLE: (C.: Şüvül-Şevâil) Sütü çekilmiş deve.

ŞİRHAR

ŞİRHAR: f. Tar: Acemiliğe alınmayan veya sayısı beşten az olan esirlerden bir kısmı. Pencik kanuni hükümlerine göre esirler: Şirhâr, beççe, gulamçe, gulâm, sakallı ve pir olmak üzere sınıflara ayrılır ve bu tertibe göre vergiye tâbi tutulurdu. Üç yaşına kadar olan çocuklara, süt emen mânâsına gelen şirhâr; üç yaşından sekiz yaşına […]

ŞERNAK

ŞERNAK: Göz kapağının ağır ve kalın olması. * Ekinin bir mertebe uzun olması.

ŞECB

ŞECB: Helak etmek, mahvetmek. * Kederlenmek, tasalı olmak.

ŞEBREV

ŞEBREV: (Şeb-rev) f. Gece giden. Karanlıkta yürüyen. Gece yolculuğu eden.