PİNEDUZÎ

PİNEDUZÎ: f. Eskicilik, yamacılık.

PEDRUD

PEDRUD: f. Vedâlaşma.

PEZİRİŞ

PEZİRİŞ: f. Kabul edilmiş. Kabul ediş.

PİŞDAR

PİŞDAR: f. Öncü. Harpte ileriden düşmana gönderilen askerler. * Önde giden. Önayak olan. * San’at, meslek. * Kumandan. * Mc: Yüzsüz. Yüzsüzlükle iş beceren.

POZİTİF

POZİTİF: Fr. Tecrübe neticesine dayanan, müsbet, isbatlı. Negatifin zıddı.

PERHİZKÂR

PERHİZKÂR: Perhiz eden, nefsini tutan. Zararlı şeylerden, günahlardan sakınan.

PERTEV-SUZ

PERTEV-SUZ: Yakan ışık. Güneşe karşı tutulduğu zaman, ışıkları bir noktaya toplayan ve bu suretle ışığın değdiği yeri yakan mercek.

PA-YAB

PA-YAB: f. Kuvvet, kudret, tâkat. * Su birikintisi. * Havuzun dibi. * Kuyu basamağı. * Son, nihayet.