LAHK

LAHK: (Lehak) Geriden yetişmek, ardından yetiştirilmek. * Alüvyon. Liğ. Akarsuların taşımasıyla gelen maddeler.

LEMEAN

LEMEAN: Parlama, parıldama.

LEFF

LEFF: Sarma. Dürme. İçine toplama. İliştirme. Rabtetme.

LEZBE

LEZBE: (C: Lezbât) Şiddet. * Kıtlık.

LEYY

LEYY: Def’etmek, kovmak. * Harcamak, sarfetmek. * İlaç yapmak. * Aciz olmak. * Bir nesneyi dürüp boğazına tıkmak.

LA’L

LA’L: Kırmızı. Al renk. * Dudak. Kırmızı ve kıymetli bir süs taşı.

LİHAM

LİHAM: Lehimleme. * Lehim. * (Lahm. C.) Etler.