FÂSİD DAİRE

FÂSİD DAİRE: Man: A yı B ile, B yi A ile ispat etmek. Bir düşünceyi isbat etmek için isbat edilmemiş başka bir düşünceyi delil olarak kullanmak ve bunu da isbat için isbatı istenen ilk düşünceyi doğru sayıp buna delil diye kullanmak. Yani isbat edilen ile isbat edeni birbirine delil saymak […]

FÂRIKAT

FÂRIKAT: Farkedenler, ayıranlar, farkediciler.

FÜSHAM

FÜSHAM: Göğsü geniş olan.

FIRTINA

FIRTINA: Şiddetli rüzgârla denizin dalgalanıp karışması. * Rüzgârın çok şiddetli esmesi.

FÂİK

FÂİK: Üstün, üstünde. Diğerinden daha değerli ve üstün. Her şeyin güzide ve a’lâsı. Âli. * Başın boyun ile bitiştiği yer.