DÜLKE

DÜLKE: Küçük bir canavar.

DEHADAR

DEHADAR: f. Uyanıklık, zeki ve çok akıllı oluş.

DRAM

DRAM: yun. Korkunç ve kanlı tiyatro piyesi. * Müthiş bir vakıa. Musibet, felâket. Heyecan uyandıran hâdise veya hareket.

DESİA

DESİA: Atâ, bahşiş, hediye. * Huy, hulk, tabiat.

DİGER-RUZ

DİGER-RUZ: f. Diğer gün, başka gün.

DİGER-RUZ

DİGER-RUZ: f. Diğer gün, başka gün.

DUN-HİMMET

DUN-HİMMET: Gayretsizlik, himmetsizlik. (Bak: Himmet.)

DARİH

DARİH: Kabir. Mezar.

DELLAL

DELLAL: İlân edici. Yüksek sesle bildiren. * Müşterileri çeken. Davet eden. * Hakka davet eden.