CÜMLE-İ TEFSİRİYE

CÜMLE-İ TEFSİRİYE: (Cümle-i müfessire) “Yâni, meselâ” gibi sözlerle başlayıp önceki cümleyi açıklayan cümle.

CEMR

CEMR: İnsanların bir araya toplanması. * Atın sıçrayarak yürümesi. * Ateş ve küçük taş vermek. * Bir kimseyi def etmek, kovmak.

CER’

CER’: Suyu yudumlayarak içme.

CERAHOR

CERAHOR: Tar: Osmanlılarda ordu hizmetlerinde kullanılan Hıristiyanlara verilen isim.

CÜNBUH

CÜNBUH: Kalın, uzun ve yüksek nesne. * Büyük bit.

CÜRVAZ

CÜRVAZ: Karnı büyük olan kişi.

CAVERS

CAVERS: Buğdaylar arasında biten bir cins sarı darı.