ADES

ADES: (C. Adâs) Mercimek.

ATM

ATM: Geciktirmek, eğlendirmek.

ATM

ATM: Geciktirmek, eğlendirmek.

AHLAK

AHLAK: (Hulk.C.) Huy, tabiat. İnsanın davranış tarzı, tutum ve tavrı, bir cemiyette makbul ve iyi sayılan davranış kuralları. Bu kural ve kaideleri inceliyen ilim. Ahlâkın kaynağı ve mahiyetini inceliyen felsefe.Filozoflar hangi hareketlerin iyi, hangilerinin kötü olduğu ve insanın neden ahlâk kaidelerine uyması gerektiği konusunda ortak bir fikre varamadılar. Kimi menfaati, […]

AB-BERİN

AB-BERİN: f. Akarsu ve şelâle kenarlarında suyun tazyikle akmasından meydana gelen içi oyuk kovuk.

ARDHALE

ARDHALE: f. Bulamaç adı verilen yemek.

ACİC

ACİC: Sesi yükseltmek.

A’VAZ

A’VAZ: Karşılıklar. Bedeller. (Bak: İvâz)

AVAKIB

AVAKIB: (Akibet. C.) Encamlar. Akibetler. Sonlar.