İVAZAN sözlük anlamı nedir?

Sözlükte İVAZAN kelimesinin manası:

İVAZAN: Karşılık olarak, mukabilinde, karşılığında.

İVAZAN ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları