İSTİŞMAM sözlük anlamı nedir?


Sözlükte İSTİŞMAM kelimesinin manası:

İSTİŞMAM: Koklamak. Kokusunu almak. * Hissetmek, sezmek, dolayısı ile anlamak. * Uzaktan haber almak.

İSTİŞMAM ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları