İSTİMLA sözlük anlamı nedir?

Sözlükte İSTİMLA kelimesinin manası:

İSTİMLA: Bir şey yazılmasını istemek. Birisine birşey yazdırmak.

İSTİMLA ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları