İSTİLZAM sözlük anlamı nedir?


Sözlükte İSTİLZAM kelimesinin manası:

İSTİLZAM: Lüzumlu olmak. Gerektirmek. Lâzım addetmek. İcâbettirmek.

İSTİLZAM ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları