İSTİHŞAŞ sözlük anlamı nedir?

Sözlükte İSTİHŞAŞ kelimesinin manası:

İSTİHŞAŞ: Zevklenme, eğlenme.

İSTİHŞAŞ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları