İSTİHKÂMAT-I DÂHİLİYE sözlük anlamı nedir?


Sözlükte İSTİHKÂMAT-I DÂHİLİYE kelimesinin manası:

İSTİHKÂMAT-I DÂHİLİYE: Bir istihkâmın iç tarafında, icab ettiği zaman yapılan müstakil sığınaklar.

İSTİHKÂMAT-I DÂHİLİYE ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları