İSTİFHAM-I ANİNNEFY sözlük anlamı nedir?


Sözlükte İSTİFHAM-I ANİNNEFY kelimesinin manası:

İSTİFHAM-I ANİNNEFY: Nefyi olmayan sual sormak. Meselâ: Cenab-ı Hakk'ın ruhlara: Ben Rabbiniz değil miyim? diye sorması gibi. Buna istifham-ı takrirî de denir. (Bak: Bezm)

İSTİFHAM-I ANİNNEFY ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları