İSKİZ sözlük anlamı nedir?


Sözlükte İSKİZ kelimesinin manası:

İSKİZ: (İskize) f. Hayvanın sıçrayıp kıç atması. * Hayvanın ürkerek attığı çifte.

İSKİZ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları